Skånska honungsmästerskapet 2017

SBR tagit fram ett nytt sätt för hur detta skall gå till.

Var förening tar fram de 2 bästa burkarna från sina medlemmar. Detta görs genom att de som vill delta lämnar in 2 burkar från samma slungning för bedömning. Lokala provningen görs i en burk och föreningsmästarnas burk 2 med tillhörande bedömnings protokoll lämnas till Distriktets styrelse innan den 20 september.

Vinnarna kommer meddelas på utbildningsdagen i oktober.